Çevre

EnvironmentActive Minerals’ın sahipleri, yöneticileri ve çalışanlarının birçoğu özel hayatlarında düzenli olarak açık hava etkinliklerine katılan ve doğayı seven kişiler olduğundan, çevreyi korumak bizler için sadece bir yasal zorunluluk değil… Bir tutkudur.

Active Minerals’ın çıkardığı, işlediği ve dünyadaki yüzlerce müşterisine ulaştırdığı mineraller bize doğanın bir armağanı. Öte yandan, bizler de minerallerin hem ekonomik miktarlarda, hem de en nitelikli oldukları alanları bulmalı ve mineralleri gerektiği şekilde çıkarmalıyız. Günümüzün madencilik yöntemleri son derece teknolojik hale gelmiştir ve çalışmaların çevreye etkilerinin en aza indirilebilmesi amacıyla tüm resmi düzenlemeler yapılmıştır. Aktif Mineraller, tüm düzenleyici kurum ve otoritelerle tam bir işbirliği içindedir ve operasyonlarına ilişkin tüm yasal düzenlemelerle uyum içinde kalmak için sürekli bir dikkat ve titiz bir çaba göstermektedir.

Geleceğimizi Korumak

Bizler, maden planlama ve izinleri, örtü tabakası (overburden) nakli, minerallerin çıkarılması, ıslah planlaması ve arazi kullanım restorasyon planının hayata geçirilmesi için bilimde ve jeolojide varılan en son noktada çalışıyor ve bilinen en iyi mühendislik uygulamalarını kullanıyoruz. Hem Florida, hem de Georgia maden kanunları uyarınca; bir maden şirketi, üzerinde çalıştığı araziyi ıslah edene ve bu ıslah eyalet müfettişleri tarafından onaylanana kadar, o araziden sorumlu olacaktır. Bu onayın alınması, 3 yıl kadar sürebilmektedir.