Tarım

tarım traktörüTarımsal pazarlarda Active Minerals ürünlerinden,,tr,herbisit ve insektisit üretiminde kaolin taşıyıcıları veya kaolin destekleri olarak faydalanılmasının yanı sıra,,tr,büyükbaş hayvan yalaklarındaki sıvı yem içinde yenebilir yağların süspanse edilmesi için jel sınıfı atapuljit kullanımı,,tr,atapuljit ile süspanse gübre üretimi ve atapuljitin gübre bağlayıcı olarak kullanımı gibi geniş bir uygulama yelpazesinde fayda sağlanmaktadır,,tr,Süspanse Gübre ve Yaprak Gübresi,,tr,Ürünün çözünmeyen bitki besinlerini süspanse edebilme yeteneği,,tr,dökme karışım gübrelerde kolaylıkla bulunan yüksek analiz avantajıyla,,tr; herbisit ve insektisit üretiminde kaolin taşıyıcıları veya kaolin destekleri olarak faydalanılmasının yanı sıra; büyükbaş hayvan yalaklarındaki sıvı yem içinde yenebilir yağların süspanse edilmesi için jel sınıfı atapuljit kullanımı, atapuljit ile süspanse gübre üretimi ve atapuljitin gübre bağlayıcı olarak kullanımı gibi geniş bir uygulama yelpazesinde fayda sağlanmaktadır.

Süspanse Gübre ve Yaprak Gübresi

Ürünün çözünmeyen bitki besinlerini süspanse edebilme yeteneği, dökme karışım gübrelerde kolaylıkla bulunan yüksek analiz avantajıyla; sıvı gübre süspansiyonları ve yaprak gübrelerde bulunan uygulama standartlığını bir araya getirmektedir,,tr,Atapuljit mineralimizin benzersiz özellikleri sayesinde,,tr,süspansiyon,,tr,basınç uygulanması sırasında sprey ağzından kolaylıkla ve homojen şekilde geçmesine imkan veren düşük bir viskoziteye ulaşmakta ve bu durum,,tr,süspansiyona ve yaprak gübresine özel bir değer katmaktadır,,tr,Taşınma veya depolama sırasında gerilim/basınç durduğunda ise,,tr,uygulama çözünmez maddeleri süspanse eden ve karışımı stabilize eden koyu bir jele dönüşür,,tr,Bu minerallerden üretilen süspansiyonlar,,tr. Atapuljit mineralimizin benzersiz özellikleri sayesinde; süspansiyon, basınç uygulanması sırasında sprey ağzından kolaylıkla ve homojen şekilde geçmesine imkan veren düşük bir viskoziteye ulaşmakta ve bu durum, süspansiyona ve yaprak gübresine özel bir değer katmaktadır. Taşınma veya depolama sırasında gerilim/basınç durduğunda ise, uygulama çözünmez maddeleri süspanse eden ve karışımı stabilize eden koyu bir jele dönüşür. Bu minerallerden üretilen süspansiyonlar, çoğu gübre formülasyonlarında mevcut bulunan tuzlardan etkilenmemektedir,,tr,Karıştırma sistemleri ve kullanılan ekipman türlerine bağlı olarak,,tr,daha iri ve daha ince atapuljit ürünleri önerilmekte ve bunların değişik avantajlar sağladığı görülmektedir,,tr,Yaprak gübresi uygulamaları ise,,tr,tipik olarak daha ince atapuljit kullanımı gerektirmektedir,,tr,Sıvı Hayvan Yemleri,,tr,Çiftlik hayvanları,,tr,vitaminler,,tr,iz mineraller ve diğer besinleri,,tr,sıvı halde yem katkıları olarak,,tr,silajdan,,hr,yalak tipi suluklardan ve ot balyalarından alırlar,,tr,Active Minerals’ın jelleşen atapuljit kili,,tr,çözünmeyen besinlerin süspansiyonda kalması,,tr. Karıştırma sistemleri ve kullanılan ekipman türlerine bağlı olarak, daha iri ve daha ince atapuljit ürünleri önerilmekte ve bunların değişik avantajlar sağladığı görülmektedir. Yaprak gübresi uygulamaları ise, tipik olarak daha ince atapuljit kullanımı gerektirmektedir.

Sıvı Hayvan Yemleri

GrainÇiftlik hayvanları, vitaminler, iz mineraller ve diğer besinleri; sıvı halde yem katkıları olarak, silajdan, yalak tipi suluklardan ve ot balyalarından alırlar. Active Minerals’ın jelleşen atapuljit kili, çözünmeyen besinlerin süspansiyonda kalması; karışımın yalama haznesinden geçerken tekerleğe tutunabilmesi,,tr,sonuç olarak,,tr,hayvanlara lezzetli ve standart bir içerik sağlanması için koyulaştırıcı ve süspanse edici olarak kullanılmaktadır,,tr,Hayvan Yemleri,,en; sonuç olarak, hayvanlara lezzetli ve standart bir içerik sağlanması için koyulaştırıcı ve süspanse edici olarak kullanılmaktadır. Bu uygulama için seçebileceğiniz ürünümüz: