Sondaj

Our Florigel® HY product meets API specification 13A/ISO 13500

Sondaj Teknolojileri

drilling3 Jel sınıfı atapuljit; sondaj alanında petrol ve gaz kuyularında, temel ve kaide (footing) inşaatı sondajında ve çevresel muhafaza için hendek açılması sırasında kullanılmaktadır; fakat küresel sondaj pazarı denince en büyük payı petrol ve gaz sondajının oluşturduğu da bilinen bir gerçektir. Petrol veya gaz sondajı sırasında derin kuyular açılırken, kuyu sürekli olarak sıvı bir sondaj çamuru ile doldurulur. Bu çamur, sondaj sırasında ortaya çıkan kırıntıları süspanse ederek, takımla kuyu cidarı arasından yükselir ve kırıntıları yukarı taşır. Havuzda kırıntılar çökeldikten sonra ise, aynı çamur tekrar kuyuya pompalanır ve devridaim sağlanır. Buna ek olarak sondaj çamuru, matkap ucunu soğutup yağlar ve ayrıca sıvı kaybının azaltılması amacıyla kuyuda gereken yerlerde filtre keki (bulamaç sıvası) meydana getirir. Benzersiz özellikleri dolayısıyla Active Minerals’ın jel sınıfı atapuljiti, en çok tuzlu su ve deniz sondajları uygulamalarında kullanılmaktadır. Jel sınıfı atapuljit onlarca yıl önce ilk defa, Active Minerals’ın önceki kuşak şirketlerinden “Floridin” tarafından; bentonit kilinin tuzlu su uygulamalarındaki düşük performansı nedeniyle, tuzlu su sondajları için özellikle geliştirilmiştir. Tuzlar, jips (alçıtaşı), deniz suyu veya çimento gibi malzemelerden kaynaklı bir iyon kontaminasyonunun görüldüğü ve beklendiği tuzlu su ve sondaj sıvılarında çok iyi performans gösterdiğinden; birçok müşterimiz bu ürüne “tuz jeli” adını vermiştir. Çamurdaki sıvı kaybını karşılamak için kullanılan ilave suyla mekanik karışım sırasında, kil parçacıkları dağılmakta ve sıvının tamamında kararlı bir jel yapısı oluşturacak biçimde karşılıklı etkileşime girmektedirler. Ürünümüzün üstün özellikleri nedeniyle, kullanılan ilave su tatlı, hafif tuzlu, tuza doymuş ve hatta jips veya çimento içerikli olsa da sonuç mükemmel olmaktadır.

Temel Sondajı ve Kil Kullanılarak Bulamaç Hendeği Yapım Metodu

Temel sondajı ve bulamaç hendeği; köprüler, çeşitli kule uygulamaları ve sızdırmazlık perdesi gibi takviyeli beton temellerin inşasında gün geçtikçe daha da sıklıkla kullanılan tekniklerdir. Bulamaç hendeği metodu genellikle yüksek su tablaları olan kumlu topraklarda kullanılır. Delik ya da hendek bir yandan açılırken, bir yandan da sürekli olarak kil bulamacı ile doldurulur. Kilin buradaki işlevi, açılan boşlukta daha kararlı, tek tip ve kendisini çevreleyen sudan daha yüksek yoğunluklu bir sıvı meydana getirerek deliğin ya da hendeğin çökmesini engellemek; çevresindeki formasyona sıvı sızmasını azaltmak için kek (sıva) oluşturmak veya oyuk duvarlarındaki boşlukları doldurmak; ve bulamaç içindeki maddeleri süspanse ederek, çökelmelerini engellemektir. Yapısal temellerde, takviye sonrası bulamaç, ya dışarıya pompalanır ya da tremi borusuyla deliğe veya hendeğe dökülen beton tarafından dışarıya itilir. Zemin içi (in-ground) çevresel sızdırmazlık perdeleri için bulamaç süresiz olarak zeminde bırakılır, çünkü duvarların dökülmesini ya da çökmesini engelleyecek yeterli yoğunluğa ve kili süspansiyonda tutacak ve uzak mesafelere pompalanabilmesini sağlayacak yeterli viskoziteye sahip olmalıdır. Bulamacın akma gerilimi ise her zaman kum parçacıklarını süspanse edecek yükseklikte olmalı ve bu niteliklerden hiçbirinin zamanla değişmemesi gerekmektedir. Aktif Mineraller, sözü edilen bulamaçları (slurry) formüle etmekte kullanılan yüksek kaliteli atapuljit killerini hem üretmekte hem de pazarlamaktadır. Diğer materyallerle kıyaslandığında çok önemli birkaç faydasını; tatlı suda daha düşük kil yoğunluğuna izin veren, tuzlu suda çok kararlı olan, yüksek jel dayanımına sahip ve daha iyi süspansiyon sonuçları veren bulamaç formasyonlarını elde edebilmeniz olarak sayabiliriz. Bu uygulama için seçebileceğiniz ürünümüz: