Fiberglas (Cam Elyafı)

fiberglas-adımlarBüyük ve küresel cam endüstrisi, çok çeşitli cam tipleri, üretim süreçleri ve formülasyonlarıyla karakterize edilmekte; ancak sektörde sadece birkaç üretici bulunmaktadır. Üretim, oldukça büyük, sermaye ve enerji-yoğun tesislerde gerçekleştirilir. Gereğinden fazla uzayan start-up süresi, duraklamalar ve arızalar cam üretimindeki tüm maliyet kalemlerini olumsuz ve çarpıcı şekilde etkiler. Tam da bu nedenle, hammadde kalitesindeki istikrar ve güvenilir tedarik son derece önemlidir. Bizler, Active Minerals’ın yüksek kaliteli ürünlerini, lojistik uzmanlığını ve teknik destek güçlerini bir araya getirerek, şirketimizin bu endüstrideki tüm müşterilerine mümkün olan en büyük faydaları sağlamaya devam ediyoruz. Aktif Mineraller, cam sektöründe iki ana pazara hizmet etmektedir: Fiberglas ve yüksek saflıktaki solar camlar. Fiberglas, tanım gereği, camın eritilerek lif olarak şekillendirilmesiyle elde edilir. Active Minerals bu pazar için kolemanit, kaolin ve florspat sağlamaktadır. Active Minerals kaolin ürünleri Georgia’daki rezervlerden ve oradaki işleme tesisimizden elde edilerek tüm dünyaya satılmakta; kolemanit ve silis ise sadece Asya’da pazarlanmaktadır. Active Minerals kaolini, hava flotasyonundan geçerek özel olarak üretilir ve cam ipliği ve takviye için gereken e-glass tipi fiberglasın üretiminde kullanılır. Demir, silis ve alümin gibi kritik oksit içerikleri, her sevkiyatta titizlikle kontrol altında tutulmaktadır. Florspat, silis camdaki eriyik viskozitesini kontrol etmek için akış ajanı olarak kullanılır. Düşük demir içerikli dolomit, mümkün olan en hafif enerji iletimini sağlayan güneş panellerinin üretimi için kritik öneme sahiptir. Bu uygulama için seçebileceğiniz ürünlerimiz,,tr,Kaplamalar Ürünleri,,en: