Çatı Kaplamaları

ÇatıKüresel ölçekteki bu pazarda,,tr,yüzlerce farklı üreticinin birçok farklı ürünü bulunmaktadır,,tr,Çatı kaplama endüstrisinde karakteristik hedef,,tr,petrol bazlı,,tr,asfalt ve,,tr,kömür bazlı,,tr,katran gibi materyaller kullanarak su geçirmezliğin sağlanmasıdır,,tr,Bu tip toptan çatı kaplama ürünleri “rulolar”,,tr,“shingle” veya “katranlı kağıt” olarak bilinir,,tr,Yukarıda belirtilen ürün segmentine bağlı olarak,,tr,rulo ürünler daima sızdırmaz ve kaplamalı olmalı,,tr,aksi takdirde su geçirmez bir membran içine fabrikasyon yapılmalıdır,,tr,Bunu mümkün kılmak için ise kaplamalar,,tr, yüzlerce farklı üreticinin birçok farklı ürünü bulunmaktadır. Çatı kaplama endüstrisinde karakteristik hedef (petrol bazlı) asfalt ve (kömür bazlı) katran gibi materyaller kullanarak su geçirmezliğin sağlanmasıdır. Bu tip toptan çatı kaplama ürünleri “rulolar”, “shingle” veya “katranlı kağıt” olarak bilinir. Yukarıda belirtilen ürün segmentine bağlı olarak, rulo ürünler daima sızdırmaz ve kaplamalı olmalı; aksi takdirde su geçirmez bir membran içine fabrikasyon yapılmalıdır. Bunu mümkün kılmak için ise kaplamalar, yapıştırıcılar, macunlar, dolgu malzemeleri gibi malzemelerin çatıya uygulanması gerekir,,tr,Active Minerals’ın mineral ürünleri,,tr,tam da bu noktada kullanılan malzemelerin içinde fonksiyonel hammaddeler olarak iş görürler,,tr,Kilit Hammaddeler,,tr,Jel sınıfı atapuljit ve kaolin ürünlerimiz,,tr,atapujitin eski tip ürünlerin içindeki -asbest gibi,,tr,takviye ajanlarının,,tr,koyulaştırıcıların,,tr,stabilizatörlerin ve reoloji düzenleyicilerin yerini tutması,,tr,kaolin dolgularının ise şişme,,tr,yağ emilim kontrolü ve toplam maliyeti düşürme gibi emsalsiz işlevleri nedeniyle,,tr,formül hazırlayıcılara bu ürünler kullanılmadan başarılması çok zor olan değerli faydalar sağlamaktadır,,tr. Active Minerals’ın mineral ürünleri, tam da bu noktada kullanılan malzemelerin içinde fonksiyonel hammaddeler olarak iş görürler.

Kilit Hammaddeler

Jel sınıfı atapuljit ve kaolin ürünlerimiz, atapujitin eski tip ürünlerin içindeki -asbest gibi- takviye ajanlarının, koyulaştırıcıların, stabilizatörlerin ve reoloji düzenleyicilerin yerini tutması; kaolin dolgularının ise şişme, yağ emilim kontrolü ve toplam maliyeti düşürme gibi emsalsiz işlevleri nedeniyle, formül hazırlayıcılara bu ürünler kullanılmadan başarılması çok zor olan değerli faydalar sağlamaktadır. Kaolinimiz ayrıca,,tr,çatı shingle sistemlerine uygulanan granüllerin seramik kaplamaları için de kullanılmaktadır,,tr,Çatı kaplama ürünlerinin önemli bir çoğunluğunun sulu sistemler olmaması dolayısıyla,,tr,bütün bileşenlerin asfalt veya katran bazlı içerikle uyumlu olmaları şarttır,,tr,Active Minerals’ın jel sınıfı atapuljiti,,tr,esasen su-içinde-yağ emülsiyonlarında bulunan hidrofilik ve organofilik bileşenleri emülsifiye eden çok spesifik süfraktanlar aracılığıyla,,tr,sistemin organik bileşenleriyle birlikte çalışmak için özel formüle edilmiştir,,tr,Çatı Ürünleri,,en,Mineraller,,en, çatı shingle sistemlerine uygulanan granüllerin seramik kaplamaları için de kullanılmaktadır.

Çatı kaplama ürünlerinin önemli bir çoğunluğunun sulu sistemler olmaması dolayısıyla, bütün bileşenlerin asfalt veya katran bazlı içerikle uyumlu olmaları şarttır. Active Minerals’ın jel sınıfı atapuljiti, esasen su-içinde-yağ emülsiyonlarında bulunan hidrofilik ve organofilik bileşenleri emülsifiye eden çok spesifik süfraktanlar aracılığıyla, sistemin organik bileşenleriyle birlikte çalışmak için özel formüle edilmiştir.

Bu uygulama için seçebileceğiniz ürünlerimiz,,tr,Kaplamalar Ürünleri,,en: