Lastik

LastikAMI serves diverse segments of the rubber market with two products. Vehicular interior floor mats that are molded and cured into many sizes and shapes for cars and trucks throughout the world contain large amounts of calcined kaolin clay filler from AMI’s Gordon, GA and Aiken, SC processing facilities. AMI’s kaolin (toz haline getirilmiş, magnezyum alüminyum silikat,,en,Kauçuk endüstrisinde bu segment için kritik kendine özgü özellikleri olan özel olarak tasarlanmış bir kalsine edilmiş bir kaolin olan,,en,Çeşitli elektrik ürünlerde kullanılan silikon kauçuk Asya'da pazarlanan silika mineral ürünler içerir,,en,Bunlar tipik olarak, tel kaplamada yalıtımında kullanılır,,en,sızdırmazlık ya da kapsülleme prosesleri ve katı maddeleri sertleştirilir,,en,AMI yüksek saflıkta kristalin silis nedeniyle benzersiz özelliklerinden kullanılan,,en,Bu özellikler yüksek netlik içerir,,en,düşük elektrik iletkenliği,,en,ince partikül boyutu,,en,kimyasal inertlik ve termal direnç,,en,Silikon Kauçuk Mineraller,,en) is a specially designed calcined kaolin with unique characteristics critical to this segment of the rubber industry.

Silicone rubber used in various electrical products contains silica mineral products marketed throughout Asia. These are typically used for insulation in wire coating, gasketing or encapsulation processes and are cured solid materials. AMI’s high purity crystalline silica is used because of its unique properties. These characteristics include high clarity, low electrical conductivity, fine particle size, chemical inertness and thermal resistance.

Bu uygulama için tercih Ürünler vardır: