Atapuljit

AttapulgiteActive Minerals International; Quincy, Florida’da yerleşik bulunan tesislerinde yüksek kaliteli atapuljit üretimi gerçekleştirmektedir. Atapuljit, bağlayıcı, tiksotrop, çökelme önleyici ajan ve reoloji düzenleyici olarak geniş bir uygulama alanında kullanılan bir hidro alümina silikattır.
MIN-U-GEL® 200
Tarımsal süspansiyonlarda kullanılmaktadır.
MIN-U-GEL® 400
Lateks mimari kaplamalarda, endüstriyel kaplamalarda, asfalt çatı kaplamalarında, duvar kaplamalarında, doku (texture) kaplamalarında, lateks kalafatlarda ve trafik boyasında kullanılmaktadır
MIN-U-GEL® 500
Lateks mimari kaplamalarda, endüstriyel kaplamalarda, asfalt çatı kaplamalarında, duvar kaplamalarında, doku (texture) kaplamalarında, lateks kalafatlarda ve trafik boyasında kullanılmaktadır.
MIN-U-GEL® PC
Lateks kalafatlarda, dökümhane kalıplarını yıkamada, tuğla yapıştırıcılarda (harçlarda) ve ahşap laminasyon yapıştırıcılarında kullanılmaktadır.
MIN-U-GEL® FG
Çatlakdolgusu/ankrajı ve derz dolgularında kullanılmaktadır.
MIN-U-GEL® AR
Katbek (Cutback) asfalt mastiklerinde kullanılmaktadır.
MIN-U-GEL® G35
Katbek (Cutback) asfalt mastiklerinde kullanılmaktadır.
FLORIGEL®
Tuzla kontamine topraklar için petrol kuyusu sondaj çamuru ve bulamaç hendeği duvarı (geçirimsizlik perdesi) yapımında kullanılmaktadır.
FLORIGEL® HY
Petrol kuyusu sondaj çamuru yapımında kullanılmaktadır.
MIN-U-GEL® MB
Moleküler eleklerde ve bağlayıcı görevinde katalizör olarak kullanılmaktadır.
Atapuljit içeren ürünlerin satıldığı tipik sektörler içinde; boya ve kaplama, inşaat ürünleri, petrol kuyusu sondaj çamuru, tarımsal süspansiyonlar, katalizör ve moleküler elek pazarlarını sayabiliriz.
  • Atapuljit bazen tuz jeli veya kil olarak da anılır. Bir hidromagnezyum alümina silikattır ve jel ya da emici (absorbent) sınıflarında üretilir
  • Active Minerals International, MIN-U-GEL® ve Florigel® olarak iki tip jelleşen atapuljit kili üretmektedir ve jelleşen atapuljit kili sektöründe dünyanın en büyük üreticisidir.
  • MIN-U-GEL®, seramik katalizörler için bağlayıcı olarak kullanıldığı gibi; tiksotrop, çökelme önleyici ve reoloji düzenleyici olarak, içinde boyalar, derz dolguları, yapıştırıcılar, dolgular ve kimyasal süspansiyonların da olduğu birçok su bazlı uygulamada çeşitli şekillerde kullanılmaktadır
  • Florigel® sondaj çamurları üretiminde ve petrol/gaz pazarlarında çatlak dolgu sıvısı olarak alıcı bulmaktadır
  • Active Minerals International, MIN-U-GEL® ve Florigel® atapuljit ürünlerini Georgia ve Florida’daki geniş yataklardan, gayet titiz şekilde çıkarmaktadır. Bize özel tescilli proseslerle, çok katı ISO 9001:2008 kalite kontrolü kuralları ve garanti standartları çerçevesinde yönetilen üretimimiz sayesinde, Active Minerals International tarafından üretilmiş jelleşme sınıfı ürünler, rekabet ettiğimiz diğer jel sınıfı killerden %10 daha saf olarak elde edilmektedir.