Acti-Jel 208

High Purity Magnesium Alumino Silicate

♦ Yüksek saflıktaki paligorskit,,tr,geride saf,,tr,tektip boyutlandırılmış ve şekillendirilmiş mineral partikülleri bırakan patentli bir işlemden elde edilen,,tr,tamamen inorganik şekilde saflaştırılmış bir hidromagnezyum alümina silikattır,,tr,yüksek saflıkta bir paligorskit olan Acti-Gel®,,tr,üretmektedir,,tr,yüksek performanslı bir tiksotrop,,tr,çökelme önleyici/yumuşak çökeltici ve reoloji ayarlayıcı olarak çok geniş şekilde su bazlı endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadır,,tr,ki bunlar,,tr,Maden dolguları,,tr,duvar çimentoları,,tr,geopolimer beton ve önyapımlı betonda kullanılan Kendiliğinden Yerleşen Beton,,tr,SCC,,en; geride saf, tektip boyutlandırılmış ve şekillendirilmiş mineral partikülleri bırakan patentli bir işlemden elde edilen, tamamen inorganik şekilde saflaştırılmış bir hidromagnezyum alümina silikattır.
♦ Active Minerals International, yüksek saflıkta bir paligorskit olan Acti-Gel® 208 üretmektedir.

 • Acti-Gel ® 208 yüksek performanslı bir tiksotrop, çökelme önleyici/yumuşak çökeltici ve reoloji ayarlayıcı olarak çok geniş şekilde su bazlı endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadır, ki bunlar;
  • Maden dolguları, duvar çimentoları, geopolimer beton ve önyapımlı betonda kullanılan Kendiliğinden Yerleşen Beton (SCC) karışımları için pompalanabilirliği artırmak üzere akışkanlık ayarlayıcı mineral katkısı,,tr,Püskürtme beton ve pompalanabilir harç ve sıvalarda kullanılmak üzere akışkanlık ayarlayıcı mineral katkısı,,tr,Petrol ve doğalgaz kuyularındaki üretimi artıran çatlak dolgu sıvılarında kullanılan ürünlerde süspansiyon ajanı,,tr,Sıvı konsantre mineral boru hattı ürünlerinde ve tortul madde transferinde,,tr,katı madde,,tr,süspansiyon ajanı,,tr,Macun ve kıvamlandırılmış tortul maddelerde ve dolgu uygulamalarında süspansiyon ajanı,,tr,Yüksek performanslı moleküler eleklerde bağlayıcı,,tr
  • Püskürtme beton ve pompalanabilir harç ve sıvalarda kullanılmak üzere akışkanlık ayarlayıcı mineral katkısı
  • Petrol ve doğalgaz kuyularındaki üretimi artıran çatlak dolgu sıvılarında kullanılan ürünlerde süspansiyon ajanı
  • Sıvı konsantre mineral boru hattı ürünlerinde ve tortul madde transferinde (%30-%75 katı madde) süspansiyon ajanı
  • Macun ve kıvamlandırılmış tortul maddelerde ve dolgu uygulamalarında süspansiyon ajanı
  • Yüksek performanslı moleküler eleklerde bağlayıcı
  • Hidroproses alümin katalizörlerinde bağlayıcı,,az,Ekstrüzyon yardımcısı ve katalitik dönüştürücü işlemlerinde bağlayıcı,,tr,Özellikli pestisit,,tr,herbisit ve gübrelerde süspansiyon ajanı ve bağlayıcı olarak,,tr,Hafif tuzlu suda etkisini gösterir,,tr
  • Ekstrüzyon yardımcısı ve katalitik dönüştürücü işlemlerinde bağlayıcı
  • Özellikli pestisit, herbisit ve gübrelerde süspansiyon ajanı ve bağlayıcı olarak. (Hafif tuzlu suda etkisini gösterir)