Acti-Jel 208

High Purity Magnesium Alumino Silicate

♦ Yüksek saflıktaki paligorskit; geride saf, tektip boyutlandırılmış ve şekillendirilmiş mineral partikülleri bırakan patentli bir işlemden elde edilen, tamamen inorganik şekilde saflaştırılmış bir hidromagnezyum alümina silikattır.
♦ Active Minerals International, yüksek saflıkta bir paligorskit olan Acti-Gel® 208 üretmektedir.

 

 • Acti-Gel ® 208 yüksek performanslı bir tiksotrop, çökelme önleyici/yumuşak çökeltici ve reoloji ayarlayıcı olarak çok geniş şekilde su bazlı endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadır, ki bunlar;
  • Maden dolguları, duvar çimentoları, geopolimer beton ve önyapımlı betonda kullanılan Kendiliğinden Yerleşen Beton (SCC) karışımları için pompalanabilirliği artırmak üzere akışkanlık ayarlayıcı mineral katkısı
  • Püskürtme beton ve pompalanabilir harç ve sıvalarda kullanılmak üzere akışkanlık ayarlayıcı mineral katkısı
  • Petrol ve doğalgaz kuyularındaki üretimi artıran çatlak dolgu sıvılarında kullanılan ürünlerde süspansiyon ajanı
  • Sıvı konsantre mineral boru hattı ürünlerinde ve tortul madde transferinde (%30-%75 katı madde) süspansiyon ajanı
  • Macun ve kıvamlandırılmış tortul maddelerde ve dolgu uygulamalarında süspansiyon ajanı
  • Yüksek performanslı moleküler eleklerde bağlayıcı
  • Hidroproses alümin katalizörlerinde bağlayıcı
  • Ekstrüzyon yardımcısı ve katalitik dönüştürücü işlemlerinde bağlayıcı
  • Özellikli pestisit, herbisit ve gübrelerde süspansiyon ajanı ve bağlayıcı olarak. (Hafif tuzlu suda etkisini gösterir)